Vil være med å rydde opp

På styremøte i Fair Play Bygg Oslo og omegn den 28. november ble Netel tatt opp som støttemedlem. – Vi ser frem til å øke aktivitetsnivået ytterligere i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel.

Utstrakt bruk av underleverandører, ofte utenlandske, gjør bygg- og teleentreprenørbransjen ekstra utsatt for forskjellige former for arbeidslivskriminalitet, forteller leder av Fair Play Bygg Oslo og omegn Lars Mamen. Sammen med et samlet styre er han glad for at Netel har meldt seg inn i organisasjonen.

– Det betyr mye for vårt arbeid å ha de store aktørene med på laget, og vi er glade for at Netel har meldt seg inn, sier Mamen. Arbeidslivskriminalitet kan være alt fra sosial dumping til regelrett menneskehandel, og Mamen forteller at bildet kan være mørkere enn mange tror.

– Fair Play Bygg har sju lokale avdelinger i Norge som har som formål å avsløre og stanse kriminalitet i arbeidslivet, og vi kommer borti saker av forskjellige typer og alvorlighetsgrad. Det er et viktig arbeid der vi er avhengige av både økonomisk støtte og innsats fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og nettopp derfor er det positivt å få en stor og seriøs aktør som Netel med på laget, sier han.

Styrker rutinene ytterligere

Olastuen ser frem til å bidra i arbeidet. – Det er helt nødvendig for vår virksomhet å benytte underleverandører, sier han. – Vi opererer over hele Norge, og har 320 egne ansatte i geografier der vi jobber fast. På steder der det er større volumsvingninger, benytter vi oss av lokale underleverandører, noe som bidrar til lokal verdiskaping, kompetansebygging og bedre utnyttelse av ressursene, sier Olastuen, som er sitt og Netels ansvar bevisst.

– Netel er svært bevisste på det ansvaret vi har nedover i verdikjeden, særlig med den nye åpenhetsloven som trådte i kraft første juli i år, sier han. – Netel har to ansatte med ansvar for innkjøp og entreprenøravtaler, og ved inngåelse av avtaler sjekker vi at alt er som det skal være med skatt, mva, kontrakter, HMS, mm. sier han. – Avdekker vi uregelmessigheter, avslutter vi samarbeidet umiddelbart, understreker Olastuen. – Vi er også i gang med arbeidet med å styrke rutinene ytterligere. Det vil alltid være en risiko for juks, men vi skal gjøre alt for å avdekke kritikkverdige forhold – det handler om å beskytte hele bransjen mot useriøse aktører. For å redusere risikoen ytterligere, har vi også besluttet å avslutte samarbeidet med utenlandske underleverandører, sier Olastuen.

Tettere kontakt

Mamen og Olastuen har ambisjoner om å opprette et kontaktforum der arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bransjen kan møtes og utveksle informasjon.

– Åpenhet og informasjonsutveksling er en viktig forutsetning for å få plukket de råtne eplene ut av kurven, sier Mamen. – Vi har et godt håp om at flere store aktører vil følge Netels eksempel og melde seg inn i Fair Play Bygg, noe som vil øke kraften i vårt arbeid. De kriminelle ligger ofte i forkant av myndighetene, og kommunikasjon, bevissthet og årvåkenhet er viktige faktorer i antikriminalitetsarbeidet.

– Det som er sikkert, er at noen alltid vil prøve seg på å oppnå urettmessige fordeler. Derfor er det viktig å få etablert et tettere samarbeid mellom industrien, fagforeninger og myndighetene, mener Olastuen. – Derfor er det å melde seg inn i Fair Play Bygg så viktig. Ingen er tjent med en bransje som ikke følger spillereglene, sier Olastuen.

OM FAIR PLAY BYGG OSLO OG OMEGN

Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i bransjene bygg og elektro. Formålet er å stanse arbeidslivskriminalitet gjennom å skaffe informasjon fra ulike kilder som blir kvalitetssikret og oversendt til Arbeidstilsynet, Skatt, Politi eller andre etater. Disse etatene utfører tilsyn og kontroll på bakgrunn av denne informasjonen. Fair Play Bygg Oslo og omegn sender hvert år over 200 saker om kriminalitet i arbeidslivet.

OM NETEL

Netel Norge er en del av Netel-gruppen som er ledende spesialister på kritisk infrastruktur i Nord-Europa. Vi har over 20 års erfaring med å gjennomføre prosjekter samt service og vedlikehold for bransjens største aktører innen kraft, tele, fjernvarme og vann og avløp. Vi har en klar strategi for organisk vekst og oppkjøp basert på en effektiv forretningsmodell preget av desentralisering, lav kapitalbinding og høy kontantgenerering. Vår virksomhet er preget av et sterkt bærekraftstankesett med høyt ansvar for miljø og arbeidsmiljø. Netel hadde en omsetning på over 2,4 milliarder SEK i 2021 og har cirka 820 ansatte. Les mer på www.netelgroup.com.

KONTAKTPERSONER:
Edward  Olastuen, Adm. dir., Netel AS
edward.olastuen@netel.no / +47 414 66 848

Lars Mamen, Dagleg leiar Fair Play Bygg Oslo og omegn
Lars.mamen@fairplaybyggoslo.no / +47 406 08 664