Netel Norge utvider samarbeidet med Viken Fiber

Netel i Norge har signet en fornyet, mer omfattende rammeavtale med Viken Fiber. Avtalen har varighet på tre år, med opsjon på to år og omfatter utbygging, vedlikehold og feilsøking av fibernettet i seks av Vikens ni soner. I tillegg har Netel fått ansvar for sikkerhet og beredskap i hele Viken Fibers nett. Med opsjonen er kontrakten verdsatt til totalt rundt 300 MNOK.

Viken Fiber bygger og drifter fibernett over store deler av Østlandet. Netels samarbeid med Viken Fiber går tilbake til 2010.

– Jeg er veldig glad for at en kunde jeg har fulgt i så mange år, velger å fortsette samarbeidet, sier Edward Olastuen, sjef for Netel i Norge og Storbritannia. – Det viser at vi har klart å levere i henhold til forventningene over lang tid.

– Det utvidede samarbeidet er i tråd med Netels strategi om å utvide virksomheten innen service og drift, sier Ove Bergkvist, konsernsjef i Netel. – Vi er veldig glade for tillitten fra Viken Fiber.

– Vi kjenner Netel som en pålitelig og dyktig samarbeidspartner gjennom mange år, og vi er glade for at vi har fått denne avtalen på plass, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien i Viken Fiber. – Vi ser frem til fortsatt nært og godt samarbeid også i årene som kommer.

Les mer om artikkelen i mediene: