Viken Fiber forlenger avtalen med Netel

I 2019 inngikk Netel og Viken Fiber en treårig rammeavtale om utbygging, installasjon og drift av Viken Fibers anlegg. Nå har Viken Fiber valgt å benytte opsjonen om ett års forlengelse.

– Det er svært gledelig at Viken Fiber nå har varslet at de ønsker å benytte den forlengelsesopsjonen på ett år som ligger i avtalen, sier Knut Bratlie, direktør Field Operations og ansvarlig for avtalen hos Netel.
– Netel og Viken Fiber har hatt et tett samarbeid helt siden 2010, og for Netel er dette en viktig avtale med en svært viktig kunde, sier han.
– Dette er en relasjon vi er opptatt å forlenge ytterligere utover 2023, sier Bratlie.

Mange år med godt samarbeid

Verdien av avtalen er om lag 50–70 millioner kroner årlig, og omfatter alle elementer Netel leverer, herunder utbygging, drift og servicefunksjoner. Bratlie er opptatt av å følge opp en av Netels eldste kunder fremover.

– Vi velger å tro at vi har levert godt i alle de årene vi har jobbet med Viken Fiber, og fra vår side er dette et veldig tett og nært samarbeid preget av god kommunikasjon opparbeidet gjennom mange år. Det gir treffpunkter på mange nivåer i begge selskaper, sier Bratlie, som forteller at Netel gjør organisatoriske grep for å sikre best mulig kundeoppfølging.

Målrettet arbeid

– Vi oppretter og drifter en «egen» organisasjon for hver av våre kunder. Det betyr at vi ikke bytter ressurser på tvers i organisasjonen – kundene har et fast team. Dette sikrer optimal kommunikasjon og organisasjonsflyt, noe vi tror er et viktig konkurransefortrinn, sier Bratlie.
– Vi kommer garantert til å være på banen når en ny avtale skal inngås, fastslår han.

Også logistikksjef Stein Kvåvik i Viken Fiber er fornøyd med avtalen.
– Viken Fiber ser frem til at begge parter får et bra 2022, sier han.
Netel sjef Edward Olastuen sier at Netel alltid jobber målrettet for at  kundene skal være fornøyd med våre leveranser. Viken Fiber sin forlengelse av avtalen er en viktig bekreftelse på Netel-organisasjonens innsats.