Edward Olastuen i Netel på kontoret

Telia Norge fornyer rammeavtalen med Netel for ett år

Tre år inn i Telia Norges rammeavtale med Netel kan fiberentreprenøren rapportere om høyt aktivitetsnivå. Avtalen er nå fornyet for ett år.

– Det er gledelig at Telia velger å fornye avtalen etter at treårsperioden er gjennomført, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. – Det viser at vi har levert i tråd med Telias forventninger, og i tråd med Netels høye standarder, sier han.

Det var i årsskiftet 2019/2020 at Netel inngikk en treårig rammeavtale med Telia om utbygging, og ett år senere overtok Netel cirka 80 serviceteknikere fra Telia som en del av en avtale om service og vedlikehold av Telias fastnett. Så sent som i januar i år inngikk Netel nok en avtale med Telia om nye installasjoner, også den for tre år.

– Netel fortsetter å vokse i tråd med våre ambisjoner, sier Olastuen, og understreker at selskapet er rigget for å ivareta alle kunder, både nye og gamle. – Vi bygger kundespesifikke team, og resultatene vi leverer viser at vi er i stand til å levere høy kvalitet over hele linjen.

Avtalen som nå er fornyet gjelder Telias mobilnett, og innebærer omkring 200 oppdrag årlig. Det gjelder alt fra å sette opp mobilnett til Justin Bieber-konsert til riving og flytting av basestasjoner, forteller prosjektleder Espen Hvideberg i Netel.

– Vi har veldig gode erfaringer med denne avtalen, og tilbakemeldingene er positive hele veien. Dette dreier seg om å bidra til å redde liv på fjellet og gi folk gode festivalopplevelser med skikkelig mobildekning, sier han. – Det er spennende og positivt å være med på.

– Netel er en meget kompetent leverandør som leverer til vår fulle tilfredsstillelse, sier Kristina Schults, Head of Network Deployment i Telia Norge. – Vi opplever at Netel stiller på kort varsel med selvgående team, og at de står på til basestasjonene er på lufta. Våre prosjektledere rapporterer om god kommunikasjon og positiv samhandling.

Med et titalls ansatte på stand by over hele landet er Netel klare til å rykke ut. – Vi har lav responstid og leverer i tide, konstaterer Hvideberg, som gleder seg til å fortsette arbeidet for Telia.

– Dette er både meningsfullt og interessant, og vi vet at det betyr mye for folk rundt om i landet, avslutter han.

Les om artikkelen i mediene:


OM NETEL

Netel Norge er en del av Netel-gruppen som er ledende spesialister på kritisk infrastruktur i Nord-Europa. Vi har over 20 års erfaring med å gjennomføre prosjekter samt service og vedlikehold for bransjens største aktører innen kraft, tele, fjernvarme og vann og avløp. Vi har en klar strategi for organisk vekst og oppkjøp basert på en effektiv forretningsmodell preget av desentralisering, lav kapitalbinding og høy kontantgenerering. Vår virksomhet er preget av et sterkt bærekraftstankesett med høyt ansvar for miljø og arbeidsmiljø. Netel hadde en omsetning på over 2,4 milliarder SEK i 2021 og har cirka 820 ansatte. Les mer på www.netelgroup.com.

KONTAKTPERSONER:
Edward  Olastuen, Adm. dir., Netel AS
edward.olastuen@netel.no / +47 414 66 848