Telenor benytter opsjon for forlengelse av Netel-rammeavtale

Telenor utløste nylig opsjon for ett års forlengelse av den treårige rammeavtalen med Netel som ble inngått i 2021.

Avtalen omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, og har en verdi på 130–200 MNOK.

«Samarbeidet mellom Telenor og Telenor går langt tilbake, og vi er glade for at det blir videreført og fordypet», sier Jeanette Reuterskiöld, fungerende CEO i Netel. «Vi ser frem til å fortsette som en viktig aktør i utbyggingen av den digitale infrastrukturen i Norge.»

Les mer om artikkelen i mediene: