Netel inngår ny avtale om fiberutbygging med GlobalConnect i Norge

Netel i Norge har inngått en toårig avtale om fiberutbygging for GlobalConnect i Kongsvinger-området og Gudbrandsdalen. Avtalen har en verdi på 77 millioner kroner og omfatter Fiber to Home-utbygging for til sammen ca. 1350 husstander. Netel er totalentreprenør for prosjektene. «Vi er glade for at vårt langvarige samarbeid med GlobalConnect nå blir videreført og fordypet», […]

Telenor benytter opsjon for forlengelse av Netel-rammeavtale

Telenor utløste nylig opsjon for ett års forlengelse av den treårige rammeavtalen med Netel som ble inngått i 2021. Avtalen omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, og har en verdi på 130–200 MNOK. «Samarbeidet mellom Telenor og Telenor går langt tilbake, og vi er glade for at det […]