Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV – 2021-06-18-99 Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Åpenhetsloven bygger på OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinje for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv […]