Netel passerte milliarden i 2021

Salgstallene i den norske delen av entreprenørselskapet Netel Group økte med 5,1 prosent i Q4 i forhold til samme periode i fjor, viser selskapets årsrapport. Totalt økte 2021-omsetningen med 18,08 prosent til 1045 MSEK.

– Det er klart at vi er veldig fornøyde med at vår samlede virksomhet i Norge nå har passert en milliard i omsetning, sier administrerende direktør Edward Olastuen. Han forventer ytterligere vekst i 2022.

– Både fiber og mobil har gode markedsutsikter, særlig med tanke på utrullingen av 5G, som har en voksende trend inn i 2022, sier han.
– Med rammeavtaler på plass med Telia, Telenor, Viken Fiber og GlobalConnect er Netel godt posisjonert for ytterligere vekst. Vi har stor bredde i en stadig økende kundeportefølje, påpeker Olastuen.

Nytt forretningsområde

Netel er en del av Netel Group som også har virksomhet i Sverige, Finland og Tyskland. Totalt økte Netel Group omsetningen med hele 31 prosent fra 2020 til 2021. Olastuen sier det er inspirerende å være blant de avdelingene som bidrar til veksten i konsernet.

– Norge står nå for 43 prosent av omsetningen i konsernet. Det viser at vi leverer tjenester av høy kvalitet. Vi har brukt tid på å strømlinjeforme virksomheten, og er klare til å ta på oss enda større oppgaver fremover, sier han.

Les medienes omtaler om Netel-året:
Finansavisen om Netel-veksten gjennom 2021
InsideTelecom om Netels resultat
Telecom Revy om 2021-resultatet

Netel-direktøren har tidligere annonsert at selskapet vil inn i VA-segmentet.

– Vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpssektoren er enormt, og vi ser store muligheter innenfor dette forretningsområdet, sier han.

Nye avtaler på plass

Gjennom datterselskapet Nett-Tjenester AS i Fredrikstad har Netel også inngått to nye avtaler, med henholdsvis Elvia og Norgesnett. Selskapet skal stå for leveranser i Elvias distribusjonsnett i Søndre Follo, og avtalen er størrelsesorden 40–60 millioner NOK over avtaleperioden på to år.

I tillegg har Nett-Tjenester inngått avtale om totalentreprise for Norgesnett AS verdt ca. 40 millioner NOK. Avtalen gjelder ny sekundærstasjon på Øra og ny koblingsstasjon på Gyproc i Fredrikstad. Prosjektet omfatter detaljprosjektering, innkjøp av materiell, all montasje, testing idriftsettelse og dokumentasjon, og arbeidene skal ferdigstilles innen utgangen av 2022.

– Vi er veldig glade for at Nett-Tjenester fortsetter å levere solide tall og vekst. Nylig rundet antall ansatte i selskapet 100, og vi ser veldig positivt på fremtiden for Nett-Tjenester, sier Olastuen.