Netel styrker lærlingprogrammet

– Å ansette lærlinger har vært en viktig del av vår bedriftskultur siden starten, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Selskapet har nylig etablert et opplæringsprogram for lærlinger.

–  Det handler om å være med å ta ansvar for bransjens samlede kompetanseutvikling, mener Olastuen. Det nye opplæringsprogrammet sikrer at alle lærlinger alternerer mellom avdelinger og oppgaver som sikrer en fullverdig opplæring under kyndig veiledning. I ryggen har Netel Opplæringskontoret for tele, data og elektrofag, som kjører enkelte kurs og ellers har en viktig støttefunksjon, blant annet med halvårlige møter. – Tilsvarende kontorer finnes også i resten av landet, og vi samarbeider godt og tett i hele Norge, sier Olastuen.

I hele Norge

Til enhver tid har Netel ca. 10 lærlinger, fordelt på selskapets lokasjoner over hele landet. De fleste ender med fagbrev som telemontører, noen i elektrikerfaget. Etter endt læretid kan de aller fleste se frem til en videre karriere i selskapet – om ikke videreutdanning står på programmet.

– Alle våre lærlinger som ikke har gått videre på teknisk fagskole, har blitt i selskapet etter endt læretid, forteller Olastuen. – Det viser at vi har en bedriftskultur som appellerer til unge arbeidstakere, sier han. – Det er en god rekrutteringsvei, og i en tid med behov for montører har vi veldig god erfaring med lærlingprogrammet vårt. Det koster litt ekstra i starten, men erfaringen er at dette er flinke folk som raskt kommer ut i arbeid og tjener penger, sier Olastuen.

Alle rettigheter

Alle lærlinger hos Netel har rettigheter som om de var fast ansatte frem til de tar fagprøven. Det gjelder blant annet bonusordninger, lønn, pensjonsordninger og andre ytelser. – Vi er opptatt av at lærlingene skal bli en del av teamet her hos Netel. Noen har også vært hos oss tidligere på utplassering, og kommer hit senere etter at de har gått tre år på elektrolinjen. Våre erfaringer er veldig gode, og vi har så langt aldri måttet avslutte en lærlingekontrakt, fastslår han.


OM NETEL

Netel Norge er en del av Netel-gruppen som er ledende spesialister på kritisk infrastruktur i Nord-Europa. Vi har over 20 års erfaring med å gjennomføre prosjekter samt service og vedlikehold for bransjens største aktører innen kraft, tele, fjernvarme og vann og avløp. Vi har en klar strategi for organisk vekst og oppkjøp basert på en effektiv forretningsmodell preget av desentralisering, lav kapitalbinding og høy kontantgenerering. Vår virksomhet er preget av et sterkt bærekraftstankesett med høyt ansvar for miljø og arbeidsmiljø. Netel hadde en omsetning på over 3,1 milliarder SEK i 2022 og har cirka 820 ansatte. www.netelgroup.com / www.netel.no


KONTAKTPERSONER:
Edward  Olastuen, Adm. dir., Netel AS
edward.olastuen@netel.no / +47 414 66 848