Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen.

SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp skal reduseres i henhold til Paris-avtalen og godkjenner foretakenes miljømål basert på forskning. Netel har nå påbegynt prosessen med å utvikle og validere mål for å redusere konsernets klimaavtrykk.

Administrerende direktør Edward Olastuen i Netel AS, konsernets norske virksomhet, er glad for at Netel har sluttet seg til SBTi. «Vi støtter innmeldingen i SBTi som gjør at Netel vil forplikte seg til å redusere utslipp av klimagasser, noe som er viktig om vi skal ha muligheter til å møte klimaendringene», sier han. «Med dette skrittet tar Netel samfunnsansvar og legger grunnlaget for videre bærekraftig vekst», presiserer Olastuen.

«For oss i Netel er vitenskapelig baserte mål et viktig skritt i vår innsats for klimaet, og en del av å ruste selskapet for fremtiden», uttaler Ove Bergkvist, konsernsjef i Netel Group i en pressemelding.

For mer informasjon om Netels bærekraftarbeid, se års- og bærekraftmeldingen for 2021.

For mer informasjon om SBTi, se initiativets nettsted.

Les om artikkelen i mediene:


OM NETEL

Netel Norge er en del av Netel-gruppen som er ledende spesialister på kritisk infrastruktur i Nord-Europa. Vi har over 20 års erfaring med å gjennomføre prosjekter samt service og vedlikehold for bransjens største aktører innen kraft, tele, fjernvarme og vann og avløp. Vi har en klar strategi for organisk vekst og oppkjøp basert på en effektiv forretningsmodell preget av desentralisering, lav kapitalbinding og høy kontantgenerering. Vår virksomhet er preget av et sterkt bærekraftstankesett med høyt ansvar for miljø og arbeidsmiljø. Netel hadde en omsetning på over 2,4 milliarder SEK i 2021 og har cirka 820 ansatte. www.netelgroup.com / www.netel.no


KONTAKTPERSONER:

Edward Olastuen, adm. dir., Netel AS: edward.olastuen@netel.no / +47 414 66 848

Ove Bergkvist, VD Netel Group: ove.bergkvist@netel.se / +46 (0) 73 337 09 37Åse Lindskog, IR: ase@lindskogphilipson.se / +46 (0) 73 024 48 72