Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging

Netel og GlobalConnect inngår nye avtaler

Ikke mindre enn tre nye avtaler er nylig inngått mellom Netel og GlobalConnect. – GlobalConnect er en viktig kunde for Netel, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel AS.

De tre avtalene er én endringsavtale knyttet til den eksisterende rammeavtalen mellom de to selskapene. I tillegg er det inngått en ny rammeavtale for entreprenørtjenester kjernenett og vedlikehold, samtidig som Netel også har vunnet kontrakten om utbygging av fibernett for Viken fylkeskommune.

Landsdekkende
– Endringsavtalen er landsdekkende og gjelder entreprenørtjenester i business–to–business-segmentet, og flytter grensesnittet nærmere sluttkunden, sier Olastuen. – Det er en spennende ny produktportefølje for Netel, og vi ser frem til å sette i gang arbeidet, sier han.

Den nye rammeavtalen for entreprenørtjenester og vedlikehold gjelder for Vestland og nordover til Finnmark. Her er Netel valgt som primærleverandør for området fiber. På core – installasjoner på basestasjonene – er Netel primærleverandør i Vestland, Møre og Trøndelag og sekundærleverandør i de nordligste fylkene.

– Vi er veldig godt rigget for GlobalConnect i disse landsdelene, og har erfaringsmessig et godt og tett samarbeid, sier Olastuen.

173 lokasjoner
Prosjektet for Viken fylkeskommune kommer etter at Global Connect vant anbudet om levering av fiber. 173 lokasjoner, primært videregående skoler og tannlegekontorer, skal utstyres med primær- og sekundæraksess. Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2023.

– Netel er en langvarig samarbeidspartner som vi er svært fornøyde med å ha med på laget, sier Brynjar Andersen, leder for privatmarkedet i GlobalConnect – Vår relasjon går langt tilbake, og Netel gir trygghet for god gjennomføring av våre offensive planer, sier han.

– Vi er veldig glade for å kunne levere til GlobalConnect på så å si alle segmenter, sier Olastuen. – Våre organisasjoner har lang erfaring med god samhandling og kommunikasjon. En stor takk til både GlobalConnect og vårt forhandlingsteam for nye avtaler som vil utdype relasjonen mellom våre to selskaper, avslutter Olastuen.

Les mer om artikkelen i mediene: