Eidsiva viderefører rammeavtalen med Netel

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging. Avtalens årlige verdi estimeres til 30–40 mill. NOK.

– Vi har hatt et langvarig samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og er svært fornøyde med at det nå vil fortsette, sier administrerende direktør Edward Olastuen. – Vi er blitt valgt som strategisk leverandør innenfor fortetting og FTH-utbygging og kan i tillegg bidra innen bedriftsaksess og node-arbeid ved behov, sier han.

– Vi har veldig gode erfaringer med Eidsiva, og ser frem til å fortsette arbeidet. Det er positivt at dette har form av en rammeavtale, som understreker at det dreier seg om et strategisk samarbeid, legger han til.

Ida Ulimoen Myhre, direktør Nett og Utbygging i Eidsiva, sier at hun er glad for forlengelsen.

–  Dette er en avtale som er en videreføring av vårt samarbeid med Netel over tid. Dette er et samarbeid vi har gode erfaringer med, både når det gjelder levering på framdrift, HMS og kvalitet, sier hun. – Jeg er glad for at dette nå videreføres i en forlengelse av avtalen, sier hun.

Olastuen håper på leveringer i størrelsesorden 40 mill. NOK i året. – Det er vanskelig å tallfeste eksakt, da vi ikke vet hvor store utbygginger som vil komme i perioden. Uansett er vi klare til å ta fatt på oppgavene i tråd med Netels ambisjoner på kvalitet, sier han.