Netel leverte i 2021

Børsnotering, vekst og nye oppdrag har preget Netel i 2021. – Det har vært et begivenhetsrikt år, sier administrerende direktør Edward Olastuen.

Tallene taler da også sitt tydelige språk: Netel har økt omsetningen fra 443 millioner i 2018 til nærmere 600 millioner i 2020, samtidig som eierselskapet Netel AB ble børsnotert på NASDAQ-børsen i Stockholm i sommer. Vel så viktig som veksten i omsetningen, er økning i resultatvekst fra 0,4 millioner i 2019 til en bunnlinje som viser 30 millioner i 2020.

– Veksten har vært drevet av nye, solide kunderelasjoner til de viktigste utbyggerne, forteller Olastuen. I mai 2021 overtok Netel service og vedlikehold av Telias fastnett, og overtok samtidig 80 ansatte i Gets servicavdeling. I september i år inngikk selskapet en treårig avtale med Telenor om drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge.

Operative på alle områder

– Det at vi hevder oss i store anbudskonkurranse som dette, viser at vi har bygd opp en kompetent og smidig organisasjon. Vi er glade for å ha fått nye og høyt kvalifiserte medarbeider med på laget. Det skaper en tilstedeværelse i markedet vi skal bygge videre på i årene som kommer, sier Olastuen, – og det gjør oss bedre i stand til å ivareta andre store eksisterende kunder som Fortum Fiber, GlobalConnect og Viken Fiber.

Skjult kompetanse

Olastuen er opptatt av å gi folk muligheter, og er hele tiden på leting i organisasjonen etter ny kompetanse.  

– Ikke et vondt ord om utdanning og formell kompetanse, men jeg liker å bli overrasket over den kunnskapen som allerede finnes hos oss. Det kan for eksempel være noen som har drevet med koding på gutterommet og har lært seg det fordi de synes det er spennende og interessant, sier han. – Jeg har selv klatret i master og gravd grøfter, så jeg vet hva det vil si å få muligheter til å vokse i en stilling, sier han. – Erfaringen er at det bidrar til en smidig og sterk organisasjonskultur som er viktig for våre kunder, sier han.

Planene fremover innebærer ny vekst, og ikke minst åpning for nye forretningsområder.

– Vi skal bygge en enda mer beinsolid entreprenørvirksomhet som skal være med og legge grunnlaget for digitaliseringen og grønn næringsutvikling i samfunnet vårt. Vi skal være tilpasningsdyktige i et marked som er i konstant utvikling, og vi skal videreutvikle porteføljen vår på drift, service og vedlikehold, sier Olastuen, som også ser nye forretningsområder for Netel.

Solid etterslep

– Vedlikeholdsetterslepet på VVA er beregnet til 300 milliarder kroner, og det kommer til å tvinge seg frem en fornyelse av VVA-infrastrukturen i årene som kommer. Det er et veldig aktuelt område, der vår kompetanse virkelig vil passe godt, sier han.

– Og så vil jeg benytte anledningen til å ønske alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul! Vi ser frem til å videreføre og utvikle det tette og gode samarbeidet i året som kommer, avslutter han.

Les mer om Netel fra netel.no