Tom Løver: – En utrolig fin arbeidsplass!

Vår Netel-kollega

Navn: Tom Løver
Alder: 61
Stilling: Teamleder Fastnett
Startet i Netel: Juni 2021

Han har hatt mange jobber før han startet i Netel, teamleder Tom Løver. Automatikeren kan ikke få fullrost arbeidsplassen sin.

– Det er helt klart det beste stedet jeg har jobbet. Til å begynne med var jeg kanskje litt skeptisk, men jeg ble tatt veldig godt imot, og har bare godt å si om Netel som arbeidsplass, sier Tom, som blant annet har drevet for seg selv i mange år med lukkede samband. Siden har det blitt jobb i Nordsjøen og i Norkabel, blant annet.

– Jeg er jo litt sånn arbeidsnarkoman og har drevet med mye forskjellig, sier Tom, som husker hvordan det var å begynne i Netel.

Godt Mottatt

– Da vi skulle begynne å prise jobber, tok det ikke lang tid før noen kom og sa: «Trenger du hjelp?» Det satte jeg så stor pris på, å bli så veldig godt tatt imot. Det er ikke alle steder man blir det, sier Tom. – Det gjør alt lettere med en gang.

I dag leder han et team på seks som jobber opp mot Telia. Arbeidsdagen tilbringer han for en stor del på kontoret, og etter mange år i felten trives han godt som koordinator for gode kollegaer og våre underentreprenører.

Lagspill

– Arbeidsmiljøet i Netel er rett og slett helt konge, sier han. – Her spiller vi på lag og gjør hverandre gode. Alle vil det samme og er topp motivert. Da blir det gøy, vet du, sier han med et smil. – Og når det gjelder ledelsen, er det tydelig at vi kommer fra samme verden. Her er det ikke noe ovenfra og ned, understreker han.

På fritiden trives enkemannen med bolig i Jondalen utenfor Kongsberg aller best på tur på snaufjellet eller på jakt etter DNTs turposter, eller på hytta i Veggelifjellet. Etter lange arbeidsdager foran dataskjermen synes han det er fint å komme seg litt ut.

– Jeg liker å være alene i fjellet, og det er bra å bli sliten i kroppen. Heller det enn i hodet, avslutter han.