Edward Olastuen i Netel på kontoret

Netel Group med sterkt 2021-resultat

Netel Norge bidrar sterkt til veksten i Netel Group, viser den ferske årsrapporten for 2021.

– Den sterke kontantstrømmen og en gjennomgående sterk finansiell stilling vil gjøre selskapet i stand til å gjennomføre ytterligere oppkjøp, også i nye markeder, sier administrerende direktør i Netel Norge, Edward Olastuen, som tidligere har varslet Netel Norges inntog i VA-markedet.

Konsernet har vokst med 21 prosent årlig siden 2010, samtidig som resultat for skatt og avskrivninger har hatt en 20 prosents årlig økning. 

– Netel er nå blant de mest lønnsomme i bransjen, konstaterer Olastuen.

Nett-tjenester – en norsk suksess

Netel Norge kjøpte opp selskapet Nett-Tjenester i 2017. Det norske datterselskapet har hatt en meget sterk vekstkurve med årlig omsetningsøkning på 22 prosent og resultatvekst på ca. 30 prosent.

– Akkvisisjonen av Nett-tjenester har styrket Netels tilstedeværelse i kraftsegmentet, og vi kan nå si at vi dekker hele verdikjeden fra totalentreprise, mindre prosjekter og service og vedlikehold, sier Olastuen.

Tidligere eier av Nett-Tjenester, Frode Ludvigsen, er svært fornøyd med oppkjøpet.

– Netels overtakelse har vist seg å være en viktig katalysator for vekst. Det å være en del av en større organisasjon gjør det lettere å vinne anbud og etablere kontakt med nye kunder. Vi har også blitt støttet i tiltak for kostnadsreduksjoner, og god lønnsomhet gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver som kan tilby ansatte gode utviklingsmuligheter, sier han.

Miljøfyrtårn

Nett-Tjenester igangsatte i 2019 et omfattende arbeid for å økt bærekraft i virksomheten. HMS- og kvalitetssjef Lars Håkon Langgård forteller at kundenes krav om større innsikt i avfallshåndtering og utslipp var en viktig driver. I 2020 førte arbeidet til Miljøfyrtårn-sertifisering for selskapet – det første EU-godkjente sertifiseringssystemet i Europa.

– Sertifiseringen kom til rett tid, sier Langgård.
– Den har skaffet oss nye kunder med strenge krav til bærekraft, og tilsynene våre eksisterende kunder gjennomfører forenkles kraftig, siden mange av svarene ligger i Miljøfyrtårn-systemet.

– Også Netel Norge tar miljøet på det største alvor, og arbeider kontinuerlig med å redusere avfall og karbonfotavtrykk. Dette inkluderer også å sørge for at ansatte til enhver tid har den kompetansen som behøves for å velge de grønneste alternativene, både når det gjelder materialbruk og metoder, sier Olastuen.

Netel-ansatt på jobb

Vekst for Netel Norge

Netel Norge har en sterk posisjon i det norske markedet for kritisk infrastruktur. Selskapet har operert i det norske markedet i 20 år, og har langvarige kunderelasjoner med Norges største telekomoperatører, som Telia, Telenor, Viken Fiber og GlobalConnect. Selskapet vant i 2021 flere av Telenors kontrakter om utrulling av 5G, og overtok også Telias vedlikeholdsavdeling GET.

– Dette åpner for flere oppgaver innen service og vedlikehold på faste installasjoner og setter oss i en god posisjon foran den planlagte oppgraderingen av kabel-TV-nettet, sier Edward Olastuen. De viktigste avtalene i 2021 inkluderer rammeavtale med Telenor om utvidelse av fastnettet, overtakelsen av Telias vedlikeholdsavdeling GET, kontrakt for kraftprosjekt og service med Elvia samt avtale med Telenor om utvidelse av 5G-nettet.

Netel Norge hadde en organisk vekst på 18,2 prosent i 2021, med særlig stor vekst innen mobil, der omsetningsøkningen var på hele 38,2 prosent til 141 MSEK. Innen faste installasjoner økte omsetningen med 24,4 prosent til 596 MSEK. Totalt omsatte Netel Norge for første gang for over NOK 1 mrd.

Bærekraft og miljø

Bærekraft er en integrert del av Netels forretningsstrategi, og gjennomsyrer toppledelsen.

– Ansvarlighet og bærekraft preger alle deler av vår dag-til-dag-operasjoner, og vi tar etikk svært alvorlig sier Olastuen.

– Netel er medlem av UN Global Compact, og støtter arbeidet for menneskerettigheter, gode arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon. Prinsippene fra UN Global Compact utgjør ryggraden i Code of Conduct, og gjelder både våre arbeidstakere og underleverandører, sier Olastuen.

14. juli 2021 vedtok EU The Green Deal, som tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Netel stiller seg helt og fullt bak dette initiativet.

Ansatte er den viktigste ressursen

– Vår mest fundamentale verdi er at selskapets suksess er helt og holdent avhengig av kompetansen og engasjementet hver ansatt viser. Vi oppfordrer derfor alle våre ansatte til å ta og videreformidle initiativer som kan skape videre utvikling. Alle ansatte kan uttrykke seg åpent og ærlig, for ved å være en god arbeidsplass kan vi skape gode og langsiktige relasjoner med våre kunder, sier han.

Vårt fremste mål er å være en stabil organisasjon med lønnsom vekst som tilbyr stimulerende og meningsfull arbeidsplass for våre ansatte.