Netel og Telenor inngår samarbeid

Netel er i gang med Telenor-drift

I 2020 inngikk Telenor en treårig rammeavtale med NETEL. Nå er alle områder som dekkes i avtalen rullet ut fra telekom-entreprenørens side, mindre enn et år etter at avtalen trådte i kraft 1.1.2021.

Rammeavtalen, som omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, har en verdi på mellom 4–600 millioner mNOK over en treårsperiode.

I forbindelse med inngåelsen av avtalen uttalte administrerende direktør Edward Olastuen i NETEL at den sammenfalt med NETELs ambisjoner om å bygge ut selskapets serviceavdeling til å ha en landsdekkende 24/7-365 vakt og beredskap innen alle segmenter i bransjen.

Netel leverer som lovet.

– Nå er jeg på vegne av mannskapet i NETEL både stolt og glad over å konstatere at vi er operative på alle områder som dekkes i avtalen i alle de områdene den gjelder for. Vi er glade for å kunne levere på den tilliten Telenor har vist oss, sier Olastuen.

Det innebærer at alle involverte ansatte hos Netel på de aktuelle fagområdene er faset inn i prosjektet og har startet arbeidet.

Fleksibilitet og service

Netel er med avtalen en av tre hovedentreprenører med avtale med Telenor, som begrunnet valget med behov økt fleksibilitet og mindre kompleksitet. Netel har i lang tid levert tjenester til Telenor på fiber- og mobilprosjekter.

I pressemeldingen som omtalte den nye avtalen, uttalte Petter Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor at Netel «viser stor handlekraft og evner å snu seg raskt for å leve opp til kundens forventninger».

– Det er høye forventninger som vi er glade over å kunne oppfylle. Samtidig har vi fortsatt store ambisjoner om å bli en enda bedre samarbeidspartner. Vi er en fullblods serviceorganisasjon som aldri tillater oss å hvile på laurbærene, sier Olastuen.

På bildet øverst: Fra signeringen av kontrakten mellom Telenor og Netel. Venstre side: Administrerende direktør Edward Olastuen i Netel, Simen Brualøkken i Netel, forretningsutvikler Aksel Aas i Netel. Høyre side: Finansdirektør Terje Borge i Telenor Norge og teknisk direktør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge.