Elinstallasjoner – Innovative spesialister

Vi planlegger, prosjekterer og bygger distribusjonsnett. I en el plan må kabelfremføringen og de tekniske løsningene velges med omhu og kunnskap om den videre prosessen. Teknisk perspektiv må veies opp mot relasjon til grunneiere/eiendomsbesittere og myndigheter.

Vi planlegger, prosjekterer og bygger distribusjonsnett for elektrisitet. I en el-plan må kabelfremføringen og de tekniske løsningene velges med stor omhu og bred kunnskap om den videre prosessen. Teknisk perspektiv må veies opp mot relasjon til grunneiere/eiendomsbesittere og myndigheter. Vår solide erfaring og bredde innen el-installasjoner sikrer et godt sluttresultat.

Vi gjennomfører prosjekter med engasjement og fleksibilitet, og er opptatt av å finne de aller beste løsningene for våre kunder. Sammen kan vi skreddersy en helhetsløsning for å oppnå
best mulig sluttresultat. Vi utfører prosjekter for boligselskaper, borettslag, grunneiere/eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, nettoperatører og netteiere.

Les mer om våre øvrige virksomhetsområder:

FastnettService og vedlikeholdTelekom