Netel styrker lærlingprogrammet

– Å ansette lærlinger har vært en viktig del av vår bedriftskultur siden starten, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Selskapet har nylig etablert et opplæringsprogram for lærlinger. –  Det handler om å være med å ta ansvar for bransjens samlede kompetanseutvikling, mener Olastuen. Det nye opplæringsprogrammet sikrer at alle lærlinger alternerer mellom avdelinger […]

Netel inngår ny avtale om fiberutbygging med GlobalConnect i Norge

Netel i Norge har inngått en toårig avtale om fiberutbygging for GlobalConnect i Kongsvinger-området og Gudbrandsdalen. Avtalen har en verdi på 77 millioner kroner og omfatter Fiber to Home-utbygging for til sammen ca. 1350 husstander. Netel er totalentreprenør for prosjektene. «Vi er glade for at vårt langvarige samarbeid med GlobalConnect nå blir videreført og fordypet», […]

Telenor benytter opsjon for forlengelse av Netel-rammeavtale

Telenor utløste nylig opsjon for ett års forlengelse av den treårige rammeavtalen med Netel som ble inngått i 2021. Avtalen omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, og har en verdi på 130–200 MNOK. «Samarbeidet mellom Telenor og Telenor går langt tilbake, og vi er glade for at det […]

Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV – 2021-06-18-99 Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Åpenhetsloven bygger på OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinje for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv […]

Eidsiva viderefører rammeavtalen med Netel

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging. Avtalens årlige verdi estimeres til 30–40 mill. NOK. – Vi har hatt et langvarig samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og er svært fornøyde med at det nå vil fortsette, sier administrerende direktør Edward Olastuen. – Vi er […]

Netel og GlobalConnect inngår nye avtaler

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging

Ikke mindre enn tre nye avtaler er nylig inngått mellom Netel og GlobalConnect. – GlobalConnect er en viktig kunde for Netel, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel AS. De tre avtalene er én endringsavtale knyttet til den eksisterende rammeavtalen mellom de to selskapene. I […]

Netel Norge utvider samarbeidet med Viken Fiber

Netel i Norge har signet en fornyet, mer omfattende rammeavtale med Viken Fiber. Avtalen har varighet på tre år, med opsjon på to år og omfatter utbygging, vedlikehold og feilsøking av fibernettet i seks av Vikens ni soner. I tillegg har Netel fått ansvar for sikkerhet og beredskap i hele Viken Fibers nett. Med opsjonen […]

Ice og Netel inngår avtale for 5G-utbygging

Netel har signert avtale med Ice om oppgradering og nybygging av basestasjoner, og er en av fire entreprenører som skal levere inn i prosjektet, som har en samlet kostnadsramme på 1,5 milliarder NOK over de neste årene. Avtalen innebærer at Netel har ansvar for planlegging, implementering, dokumentasjon, testing og driftssetting av 5G infrastruktur. – Dette […]

Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen. SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp […]

Netel takker for året som har vært

Nok et år er forbi. – For Netel har 2022 vært et innholdsrikt år med flere nye avtaler med gamle og nye kunder og ikke minst god drift i løpende avtaler, sier administrerende direktør Edward Olastuen. Inngåelse av ny avtale med Telia om levering av fiber i bedriftsmarkedet og porteføljeavtale for Fiber med Telenor, er […]