Netel Norge utvider samarbeidet med Viken Fiber

Netel i Norge har signet en fornyet, mer omfattende rammeavtale med Viken Fiber. Avtalen har varighet på tre år, med opsjon på to år og omfatter utbygging, vedlikehold og feilsøking av fibernettet i seks av Vikens ni soner. I tillegg har Netel fått ansvar for sikkerhet og beredskap i hele Viken Fibers nett. Med opsjonen […]

Ice og Netel inngår avtale for 5G-utbygging

Netel har signert avtale med Ice om oppgradering og nybygging av basestasjoner, og er en av fire entreprenører som skal levere inn i prosjektet, som har en samlet kostnadsramme på 1,5 milliarder NOK over de neste årene. Avtalen innebærer at Netel har ansvar for planlegging, implementering, dokumentasjon, testing og driftssetting av 5G infrastruktur. – Dette […]

Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen. SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp […]

Netel takker for året som har vært

Nok et år er forbi. – For Netel har 2022 vært et innholdsrikt år med flere nye avtaler med gamle og nye kunder og ikke minst god drift i løpende avtaler, sier administrerende direktør Edward Olastuen. Inngåelse av ny avtale med Telia om levering av fiber i bedriftsmarkedet og porteføljeavtale for Fiber med Telenor, er […]

Telia Norge fornyer rammeavtalen med Netel for ett år

Edward Olastuen i Netel på kontoret

Tre år inn i Telia Norges rammeavtale med Netel kan fiberentreprenøren rapportere om høyt aktivitetsnivå. Avtalen er nå fornyet for ett år. – Det er gledelig at Telia velger å fornye avtalen etter at treårsperioden er gjennomført, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. – Det viser at vi har levert i tråd med Telias […]

Vil være med å rydde opp

På styremøte i Fair Play Bygg Oslo og omegn den 28. november ble Netel tatt opp som støttemedlem. – Vi ser frem til å øke aktivitetsnivået ytterligere i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Utstrakt bruk av underleverandører, ofte utenlandske, gjør bygg- og teleentreprenørbransjen ekstra utsatt for forskjellige former for arbeidslivskriminalitet, […]

Netel Norge inngår ny Telenor-avtale

Edvard Olastuen er sjef for entrepenørbedriften Netel Norge

Netel i Norge har signert en toårig porteføljeavtale med Telenor om utbygging av FTTH-anlegg (Fiber to the Home) i en rekke fylker på Østlandet. — Dette er en avtale med stort potensial, med et forventet volum på 6000–8000 HP (Homes Past) i 2023, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel Norge. Det er i Viken, […]

Netel Group med sterkt 2021-resultat

Edward Olastuen i Netel på kontoret

Netel Norge bidrar sterkt til veksten i Netel Group, viser den ferske årsrapporten for 2021. – Den sterke kontantstrømmen og en gjennomgående sterk finansiell stilling vil gjøre selskapet i stand til å gjennomføre ytterligere oppkjøp, også i nye markeder, sier administrerende direktør i Netel Norge, Edward Olastuen, som tidligere har varslet Netel Norges inntog i […]

Netel passerte milliarden i 2021

Salgstallene i den norske delen av entreprenørselskapet Netel Group økte med 5,1 prosent i Q4 i forhold til samme periode i fjor, viser selskapets årsrapport. Totalt økte 2021-omsetningen med 18,08 prosent til 1045 MSEK. – Det er klart at vi er veldig fornøyde med at vår samlede virksomhet i Norge nå har passert en milliard […]