Netel og GlobalConnect inngår nye avtaler

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging

Ikke mindre enn tre nye avtaler er nylig inngått mellom Netel og GlobalConnect. – GlobalConnect er en viktig kunde for Netel, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel AS. De tre avtalene er én endringsavtale knyttet til den eksisterende rammeavtalen mellom de to selskapene. I […]

Netel Norge utvider samarbeidet med Viken Fiber

Netel i Norge har signet en fornyet, mer omfattende rammeavtale med Viken Fiber. Avtalen har varighet på tre år, med opsjon på to år og omfatter utbygging, vedlikehold og feilsøking av fibernettet i seks av Vikens ni soner. I tillegg har Netel fått ansvar for sikkerhet og beredskap i hele Viken Fibers nett. Med opsjonen […]

Ice og Netel inngår avtale for 5G-utbygging

Netel har signert avtale med Ice om oppgradering og nybygging av basestasjoner, og er en av fire entreprenører som skal levere inn i prosjektet, som har en samlet kostnadsramme på 1,5 milliarder NOK over de neste årene. Avtalen innebærer at Netel har ansvar for planlegging, implementering, dokumentasjon, testing og driftssetting av 5G infrastruktur. – Dette […]

Netel takker for året som har vært

Nok et år er forbi. – For Netel har 2022 vært et innholdsrikt år med flere nye avtaler med gamle og nye kunder og ikke minst god drift i løpende avtaler, sier administrerende direktør Edward Olastuen. Inngåelse av ny avtale med Telia om levering av fiber i bedriftsmarkedet og porteføljeavtale for Fiber med Telenor, er […]

Telia Norge fornyer rammeavtalen med Netel for ett år

Edward Olastuen i Netel på kontoret

Tre år inn i Telia Norges rammeavtale med Netel kan fiberentreprenøren rapportere om høyt aktivitetsnivå. Avtalen er nå fornyet for ett år. – Det er gledelig at Telia velger å fornye avtalen etter at treårsperioden er gjennomført, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. – Det viser at vi har levert i tråd med Telias […]

Vil være med å rydde opp

På styremøte i Fair Play Bygg Oslo og omegn den 28. november ble Netel tatt opp som støttemedlem. – Vi ser frem til å øke aktivitetsnivået ytterligere i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Utstrakt bruk av underleverandører, ofte utenlandske, gjør bygg- og teleentreprenørbransjen ekstra utsatt for forskjellige former for arbeidslivskriminalitet, […]