Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV- 2021-06-18-99 Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter oppfyller kravene. Netel AS er omfattet av åpenhetsloven og skal hvert år utføre de aktsomhetsvurderinger loven pålegger, og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene innen 30. Juni. I vår redegjørelse […]

Netel styrker lærlingprogrammet

– Å ansette lærlinger har vært en viktig del av vår bedriftskultur siden starten, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Selskapet har nylig etablert et opplæringsprogram for lærlinger. –  Det handler om å være med å ta ansvar for bransjens samlede kompetanseutvikling, mener Olastuen. Det nye opplæringsprogrammet sikrer at alle lærlinger alternerer mellom avdelinger […]

Netel inngår ny avtale om fiberutbygging med GlobalConnect i Norge

Netel i Norge har inngått en toårig avtale om fiberutbygging for GlobalConnect i Kongsvinger-området og Gudbrandsdalen. Avtalen har en verdi på 77 millioner kroner og omfatter Fiber to Home-utbygging for til sammen ca. 1350 husstander. Netel er totalentreprenør for prosjektene. «Vi er glade for at vårt langvarige samarbeid med GlobalConnect nå blir videreført og fordypet», […]

Telenor benytter opsjon for forlengelse av Netel-rammeavtale

Telenor utløste nylig opsjon for ett års forlengelse av den treårige rammeavtalen med Netel som ble inngått i 2021. Avtalen omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, og har en verdi på 130–200 MNOK. «Samarbeidet mellom Telenor og Telenor går langt tilbake, og vi er glade for at det […]

Eidsiva viderefører rammeavtalen med Netel

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging. Avtalens årlige verdi estimeres til 30–40 mill. NOK. – Vi har hatt et langvarig samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og er svært fornøyde med at det nå vil fortsette, sier administrerende direktør Edward Olastuen. – Vi er […]

Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen. SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp […]