Netel styrker lærlingprogrammet

– Å ansette lærlinger har vært en viktig del av vår bedriftskultur siden starten, sier administrerende direktør Edward Olastuen i Netel. Selskapet har nylig etablert et opplæringsprogram for lærlinger. –  Det handler om å være med å ta ansvar for bransjens samlede kompetanseutvikling, mener Olastuen. Det nye opplæringsprogrammet sikrer at alle lærlinger alternerer mellom avdelinger […]

Netel inngår ny avtale om fiberutbygging med GlobalConnect i Norge

Netel i Norge har inngått en toårig avtale om fiberutbygging for GlobalConnect i Kongsvinger-området og Gudbrandsdalen. Avtalen har en verdi på 77 millioner kroner og omfatter Fiber to Home-utbygging for til sammen ca. 1350 husstander. Netel er totalentreprenør for prosjektene. «Vi er glade for at vårt langvarige samarbeid med GlobalConnect nå blir videreført og fordypet», […]

Telenor benytter opsjon for forlengelse av Netel-rammeavtale

Telenor utløste nylig opsjon for ett års forlengelse av den treårige rammeavtalen med Netel som ble inngått i 2021. Avtalen omfatter entreprenøroppdrag innen drift, kjernenett, utbygging og leveranse av fiberinstallasjoner i hele Norge, og har en verdi på 130–200 MNOK. «Samarbeidet mellom Telenor og Telenor går langt tilbake, og vi er glade for at det […]

Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV – 2021-06-18-99 Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden. Åpenhetsloven bygger på OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinje for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv […]

Eidsiva viderefører rammeavtalen med Netel

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging. Avtalens årlige verdi estimeres til 30–40 mill. NOK. – Vi har hatt et langvarig samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og er svært fornøyde med at det nå vil fortsette, sier administrerende direktør Edward Olastuen. – Vi er […]

Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen. SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp […]