Eidsiva viderefører rammeavtalen med Netel

Netel og Eidsiva har nylig signert en forlengelse på 2 år av rammeavtale om samarbeid på fortetting og FTH-utbygging. Avtalens årlige verdi estimeres til 30–40 mill. NOK. – Vi har hatt et langvarig samarbeid med Eidsiva Bredbånd, og er svært fornøyde med at det nå vil fortsette, sier administrerende direktør Edward Olastuen. – Vi er […]

Netel slutter seg til SBTi for å motarbeide klimaendringer

Netel, ledende leverandør av kritisk infrastruktur i Norge og Nord-Europa, har skrevet under SBTi (Science Based Target initiative). Signeringen forplikter Netel til å sette mål for å redusere CO2-utslipp i henhold til Paris-avtalen. SBTi er et samarbeid mellom CDP, World Resource Institute, Verdens Naturfond og FNs Global Compact. SBTi gir bedrifter retningslinjer for hvordan utslipp […]