Åpenhetsloven redegjørelser for aktsomhetsvurderinger for Netel AS

Åpenhetsloven LOV- 2021-06-18-99

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter oppfyller kravene.

Netel AS er omfattet av åpenhetsloven og skal hvert år utføre de aktsomhetsvurderinger loven pålegger, og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene innen 30. Juni.

I vår redegjørelse beskrives hvordan vi i Netel kontinuerlig arbeider med å vurdere, forebygge og redusere risikoen for negative konsekvenser hva angår grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold. Rapporten er knyttet til vår egen virksomhet, og vår entreprenør- og leverandørkjede. Perioden som dekkes i denne rapporten er for året 2023. Vår forrige rapport ble
publisert 30. Juni 2023.

Netel har opprettet en egen epostadresse hvor interesserte kan sende inn spørsmål eller henvendelser knyttet til vår oppfyllelse av åpenhetsloven. Vi har lagt inn svar mail til alle som
sender spørsmål for å avklare hva vi er forpliktet til å svare på, og vi har organisert oss slik at vi svarer innen fristen: aapenhetsloven@netel.no.

I Netel er etterlevelse av åpenhetsloven forankret i styret. Vi viser til informasjon på www.netel.no.

– Redegjørelse for 2023 er klar. Dokumentet i sin helhet finnes her